- vypracování projektové dokumentace vrtaných a šachtových studní

- vypracování projektové dokumentace domovní čistírny odpadních vod -

  DČOV

- zajištění potřebných dokladů ke stavbě

- zajištění hydrogeologického posudku - HGP

- poradenská a konzultační činnost

- zastupování na úřadech

- vodovodní a kanalizační přípojky

projektant Vaší studně a DČOV


Kontakt

Ing. Zuzana Šobková
Kr. Haranta 426, 506 01 Jičín
605 33 97 97
05369436