- konzultace při rozhodování typu čistírny -

  domovní čistírny odpadních vod (DČOV) nebo septik s biofiltrem

- zajištění hydrogeologického posudku v případě zasakování přečištěných vod

- zajištění potřebných dokladů od dotčených organizací (plyn, elektřina,

  vodovody, kanalizace apod.) a orgánů státní správy

- vypracování projektové dokumentace

- zastupování při jednání s úřady

- dodání potřebných podkladů k úspěšné kolaudaci stavby

projektant Vaší studně a DČOV


Kontakt

Ing. Zuzana Šobková
Kr. Haranta 426, 506 01 Jičín
605 33 97 97
05369436